NOVA GENERACIJA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

+
Prihranite pri vgradnji in vzdrževanju stikal, senzorjev, kontrolnih konzol...
+
Delujejo popolnoma brezžično in brez dodatnih virov energije
+
Energijo pridobivajo iz okolja
    Stikalo - Pritisk
    Senzor - Sprememba temperature, svetlobe ...
+
Sistem je kompatibilen z vsemi uveljavljenimi protokoloi hišne avtomatike KNX, LON...
+
Ne potrebuje gradbenih posegov in vzdrževanja
+
Omogoča enostavne spremembe razporeda električnih komponent tudi po končani gradnji